เรากำลังมองหา Developer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจผู้ให้บริการจัดทำระบบการจัดการข้อมูลสารเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก STARLIMS มายาวนานนับ 17 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายโปรเจกต์ใหม่ๆ เราจึงมองหาบุคลากรที่ไฟแรง กระตือรือร้น และเป็นมืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Developer: 3 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • พัฒนา Software สำหรับ Laboratory Information Management System
 • พัฒนา Software บนพื้นฐาน .net Framework ( J#, Java Script,HTML5,SSL)
 • พัฒนา รายงานด้วย Crystal Report
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่กำหนด
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application
 • Unit Testing

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ชายหรือหญิง
 • มีประสบการณ์ 0-7 ปีในงานด้านการเขียนและพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่ใกล้เคียง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล และคำสั่ง SQL Command
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ MSSQL/ORACLE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site ของลูกค้าหรือต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและ Resume แบบเต็มที่ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ หลักฐานแสดงผลการศึกษา เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังที่อยู่ต่อไปนี้

Tel: 091-919-6549

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.