STARLIMS CONNECT 2019

วันที่: 9-11 ตุลาคม 2562 สถานที่: ณ โรงแรม โรงแรมเรอแนสซองซ์ กรุงเทพฯ
ที่แอบบ๊อต อินฟอร์เมติกส์ เรามีความเข้าใจว่าห้องปฎิบัติการยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การควบรวม และการขาดแคลนบุคคลากร แรงกดดดันจากระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น และแรงกดดันต่างๆอีกมายมายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ห้องปฎิบัติการต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ

เพื่อช่วยนำทางและเผชิญความท้ายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ พวกเรา แอบบ๊อต อินฟอร์เมติกส์ จึงมีความตั้งใจที่จะให้การฝึกอบรมด้านความรู้ต่างๆและเครือข่ายผู้งานระบบได้มาพบปะกันเพื่อช่วยกันค้นหาแนวทางต่างๆที่ท้าทายในแต่ละวันการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่