บริษัท ไอที อินเทรนด์ ตระหนักถึงตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจับตามองมายังตลาดการค้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก ด้วยสัดส่วนทางการตลาดส่วนมากยังมาจากทางทวีปเอเซีย เนื่องจากสัดส่วนทางการตลาดของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก จึงทำให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนยังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียนได้

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ริเริ่มในการปรับปรุงมาตรฐานที่จะสามารถตอบสนองกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างดีสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ โดยดำเนินการมาตรฐาน ISO/IEC 29110

มาตรฐาน ISO 29110 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO:IEC29110 จาก TÜV NORD (Thailand) LTD. ในด้านพัฒนา Software Project Management and Software Implementation Processes ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2561

ACCREDITATIONS


ISO/IEC29110

ISO/IEC29110

Valid from: June 06, 2022

Valid until: June 07, 2025

Initial Certification: August 16, 2018

 

สตาร์ลิมส์ (STARLIMS) ได้การรับรองมาตรฐานในระบบ ISO-9001 จากหน่วยงาน BSI Certification organization

ISO 13485:2016

Abbott Informatics is ISO 13485:2016 accredited. The scope of our certification is the design, manufacture, distribution, installation and servicing of Laboratory Information Management Systems software for the medical device industry.

Effective date: June 26, 2018

Valid until: June 25, 2021

Certificate number: FM 636367

GSA IT SCHEDULE 70

Abbott Informatics is GSA Schedule 70-certified for forensics and public health industries. IT Schedule 70 is the largest, most widely used acquisition vehicle in the federal government. Schedule 70 is an indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) multiple award schedule, providing direct access to products, services, and solutions from more than 5,000 certified industry partners.

ISO 9001:2015

Abbott Informatics is ISO 9001:2015 accredited. The scope of our certification is the design, manufacture, distribution, installation and servicing of Laboratory Information Management Systems software for various industries.

Effective date: June 26, 2018

Valid until: June 25, 2021

Certificate number: FM 636368

ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH LABORATORIES (APHL)

APHL collaborates with laboratory and public health partners to assure effective surveillance, detection and response to health threats. It works closely with federal agencies, including the Centers for Disease Control and Prevention, the Health Resources and Services Administration, the Food and Drug Administration, and the Environmental Protection Agency, to develop and execute national health initiatives. During public health emergencies, APHL operates as a coordinating center for laboratory response.

MEMBERSHIPS


AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY

Abbott Informatics is a member of the world’s leading authority on quality, the American Society for Quality.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHARMACEUTICAL ENGINEERING

Abbott Informatics is a member of the International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE). ISPE is a global, not-for-profit membership organization that provides education, training, and technical publications to pharmaceutical manufacturing professionals.

ALLOTROPE FOUNDATION

Abbott Informatics is proud to be an Allotrope Foundation member. The foundation’s vision is to create an intelligent, automated, and integrated analytical laboratory that allows scientists to focus on science rather than searching for assembling, transforming, and reporting data.