ไทยแลนด์แลป 2019 บูธหมายเลข #K39

วันที่ 25-27 กันยายน 2562 สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร
งานไทยแลนด์แลปเป็นงานแสดงสินค้าและประชุมสัมนาที่เกี่ยวข้องห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย งานแสดงเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสต์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์ และระบบความปลอดภัย รวมไปถึงระบบ

STARLIMS CONNECT 2019

วันที่: 9-11 ตุลาคม 2562 สถานที่: ณ โรงแรม โรงแรมเรอแนสซองซ์ กรุงเทพฯ
ที่แอบบ๊อต อินฟอร์เมติกส์ เรามีความเข้าใจว่าห้องปฎิบัติการยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การควบรวม และการขาดแคลนบุคคลากร แรงกดดดันจากระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น และแรงกดดันต่างๆอีกมายมายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ห้องปฎิบัติการต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ