บริษัท ไอที อินเทรนด์ อยู่ในธุรกิจการให้บริการส่งมอบคุณภาพของผลการวิเคราะห์ โดยเป็นผู้ให้บริการจัดทำระบบการจัดการข้อมูลสารเทศสำหรับห้องปฎิบัติการ (LIMS) ภายใต้ผลิตภัณท์ระดับโลก สตาร์ลิมส์ (STARLIMS) โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนรับตัวอย่าง การจัดการกระบวนการทำงาน แปลผลการวิเคราะห์ ไปจนถึงรายการสรุปผลการวิเคราะห์ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยช่วยให้ห้องปฎิบัติการสามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชั่นของเราสามารถใช้งานร่วมกับระบบปัจจุบันที่หน่วยงานของท่านกำลังใช้งานอยู่ โดยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับระบบเพื่อลดความซับซ้อนยุ่งยาก โดยไม่มีผลกระทบกับการปฎิบัติงานประจำวัน

 ไม่ว่าเป้าหมายของท่านในการผลิตยาที่มีคุณภาพหรือของเล่นให้มีความปลอดภัยก่อนออกสู่มือผู้บริโภค สตาร์ลิมส์ได้ให้ความใส่ใจในการเฝ้าระวังในทุกจุดในการบวนการผลิต ด้วยคุณสมบัติเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลและแสดงออกมาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย โดยสามารถใช้ข้อมูลที่ทรงพลังจากการวิเคราะห์จึงทำให้การตัดสินใจในเชิงบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ระบบ LIMS ของเราเป็นส่วนหนึ่งของในกระบวนการผลิตของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย