ความล้ำสมัยและการบูรณาการต่อยอดทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดของระบบ LIMS ของเราช่วยในการบูรณาการในการใช้งานร่วมกันของโซลูชั่นต่างๆอย่างที่มีอยู่ในระบบอย่างสมบูรณ์แบบ

Advanced Analytics

ช่วยให้เห็นภาพในการทำงานของห้องปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งอุปสรรคหรือคอขวดที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้น

HTML5

หมดกังวลกับเรื่องเบราวเซอร์ ใช้งานง่ายสะดวกขึ้น สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างง่ายดาย

Mobile

เข้าถึงข้อมูลของห้องปฏิบัติการของท่านได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างไร้พรมแดน

 • LIMS ได้ออกแบบระบบโดยสามารถเน้นหรือมีความชำนาญเฉพาะในห้องปฎิบัติการ รูปแบบต่างๆ นำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมหรือประเภทของห้องปฎิบัติการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มห้องปฎิบัติการต่างๆ ได้ดังนี้

  • ห้องปฎิบัติการด้าน Healthcare
  • ห้องปฎิบัติการด้านงานวิจัย Clinical research
  • ห้องปฎิบัติการด้าน Biorepositories
  • ห้องปฎิบัติการ ในโรงงานต่างๆ General manufacturing
  • ห้องปฎิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ Forensics
  • ห้องปฎิบัติการด้าน อาหารและเครื่องดื่ม Food and beverage
  • ห้องปฎิบัติการด้าน ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน Petrochemical and refining
  • ห้องปฎิบัติการในด้านการผลิตยา และเทคโนโลยีชีวภาพ Pharmaceutical and Biotechnology
 • ห้องปฎิบัติการ และหน่วยงานมากมายให้ความเชื่อมั่นใน LIMS ในการรับประกันการได้การรับรองห้องปฎิบัติการคุณภาพ และระบบมาตรฐานสากล

  • การจัดการด้านงานเอกสาร และประวัติการทดสอบของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์
  • การเก็บรวบรวมและการบันทึกประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์
  • การทวนสอบและวิธีการทดสอบที่ใช้
  • เพิ่มเติมความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์และทดสอบของข้อมูลในการส่งมอบให้กับลูกค้าและเกณท์มาตรฐานในการช่วยให้กระบวนการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการ (LIMS) ในอุตสาหกรรมหรือประเภทของห้องปฎิบัติการที่หลากหลาย

ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์