ทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งโรงงาน

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยูในโซนพื้นที่ตัวเอง หริอทั่วโลก สตาร์ลิมส์โซลูชั่นในด้านการปิโตรเลียมและโรงกลั่นช่วยให้คุณเฝ้าดูและติดตามกระบวนการผ่านทางศูนย์กลาง จากวัตถุดิบไปจนถึงสายการผลิต สตาร์ลิมส์ ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างที่กำหนดและยังรองรับกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานอีกด้วย

บริหารจัดการการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ตั้งตารางการจัดเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพได้
 • รวบรวมการทดสอบสอบในสายการผลิตและออกรายงานการทดสอบ Certification of Analysis (COA) ได้
 • ใช้รูปแบบที่มีอยู่ในการจัดการวัตถุดิบ การทดสอบ การมอบหมายงาน การทดสอบ การกำหนดเกณท์มาตรฐานไปตลอดสายการผลิต
 • สารสูตรในการเตรียมสารต่างได้เก็บไว้ในระบบ
 • บริหารจัดการวิธีการ ที่จัดเก็บตัวอย่าง การทดสอบศึกษา การกำหนดตารางเวลา เงื่อนไขต่างๆ ในสายกระบวนการผลิตยา หรือการศึกษากำหนดสูตรต่างๆ
 • สามารถบริหารจัดการการส่งตัวอย่างให้ผู้รับจ้างทดสอบภายนอก (outsource) โดยกำหนดวิธีการส่ง รวมไปถึงการจัดการเมื่อผลการวิเคราะห์กลับเข้ามาได้อีกด้วย

การตั้งกำหนดการทดสอบ

 • ตั้งกำหนดจุดการเก็บตัวอย่างอัตโนโนมัติ รวมไปถึงจุดการควบคุมคุณภาพหลายๆเงื่อนไข เช่น รายชั่วโมง รายวัน หรือรายปี เป็นต้น
 • กำหนดการทดสอบซ้ำ การเก็บตัวอย่างใหม่ เมื่อมีเหตุแสดงตามเกณท์ที่ตั้งไว้
 • มีการแก้ไขตารางการวิเคราะห์ เปลี่ยนค่าต่างๆ ตารางวันหยุด ได้
 • แสดงเหตุผลได้ว่าผลิตภัณท์ตัวไหนผลิตได้ ควบคุมวัตถุดิบแบบเฉพาะเจาะจงได้

ACCESS, REVIEW AND ASSESS RESULTS

 • สามารถคำนวนและแปลผลได้แบบอัตโนมัติ
 • รองรับการคำนวนค่าทางสถิติ ผ่าน Control Chart โดยกำหนดเกณท์อัตโนมัติ
 • สามารถดูแนวโน้ม (Trend) ผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างในรูปแบบกราฟได้
 • เปรียบเทียบผลการทดสอบกับการตั้งค่าที่กำหนดได้
 • สามารถสร้างตาราง Worksheet และการลงผลเพื่อเปรียบเทียบเกณท์ได้