รับประกันคุณภาพบนโต๊ะอาหารของท่าน

ไม่ว่าโรงงานผลิตอาหารจะเติบโตมากขึ้นเพียงใดคุณภาพของผลิตภัณท์ในการส่งมอบสู่ท้องตลาดก็ต้องมีคุณภาพผ่านเกณท์มากขึ้น สตาร์ลิมส์โซลูชั่นสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่มออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการต้นทุน การได้รับรองระบบคุณภาพ เพื่อให้สินค้าได้รับมาจรฐานก่อนส่งออกสู่ลูกค้า จากวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปสตาร์ลิมส์ช่วยให้หน่วยงานของท่านสามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการบรรจุภัณท์

มั่นใจได้ว่าผ่านเกณท์มาตรฐานและผ่านการรับรอง

 • สตาร์ลิมส์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานท่านผ่านเกณท์มาตรฐาน ดังนี้ FSMA, HACCP, HARCP, GFSI, GLP, GMP, CODEX, European Law, and, 21CFR Part 11
 • การจัดทำรายงานมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการทำรายงานที่ซับซ้อนจากลูกค้ารวมไปถึงการจัดทำ Certificates of Analysis (COAs)
 • สามารถติดตามตรวจสอบประวัติของตัวอย่างนั้นๆ
 • ติดตามและจัดการใบประกาศผ่านการฝึกอบรมของนักวิเคราะห์ได้เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
 • สามารถสร้างแผนภูมิการควบคุมคุณภาพ กฎเกณท์ต่างๆ การตรวจสอบความผิดปกติโดยอัตโนมัติ การสร้างแผนภูมิ SQC and โดย Northwest Analytics (NWA) ซึ่งมีอยู่ในสตาร์ลิมส์

บริหารจัดการตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

 • ในห้องปฎิบัติการการผลิตอาหาร การคำนวณค่าต่างๆที่ซับซ้อนสามารถสร้างการคำนวณในระบบเพื่อลดความผิดพลาดและประหยัดเวลา
 • กำหนดค่าต่างๆได้ล่วงหน้า เช่น จุดเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างซ้ำ การสืบค้นหาความปกติในการกระบวนการทำงานสามาถตั้งเกณท์กำหนดได้
 • สามารถสร้าง Worksheet การลงผล การคำนวณ การตั้งค่าเพื่อเปรียบเทียบ
 • บริหารจัดการวิธีการ ที่จัดเก็บตัวอย่าง การทดสอบศึกษา การกำหนดตารางเวลา เงื่อนไขต่างๆ ในสายกระบวนการผลิตยา หรือการศึกษากำหนดสูตรต่างๆ
 • มั่นใจได้ว่าตารางการกำหนดเวลาเก็บตัวอย่างถูกต้อง ตามจุดเก็บต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องโดยใช้กราฟิกรูปมาจำลองแทนสถานที่จริง
 • สามารถกำหนดการสร้างสูตรการเตรียมสารต่างๆตามเกณท์มาตรฐานได้
 • สามารถบริหารจัดการการส่งตัวอย่างให้ผู้รับจ้างทดสอบภายนอก (outsource) โดยกำหนดวิธีการส่ง รวมไปถึงการจัดการเมื่อผลการวิเคราะห์กลับเข้ามาได้อีกด้วย