จากสถานที่เกิดเหตุสู่กระบวนการในชั้นศาล

สตาร์ลิมส์โซลูชั่นด้านนิติวิทยาศาสตร์ออกแบบมาเฉพาะเจง จากสถานที่เกิดเหตุ ห้องจัดการและบริหารวัตถุพยาน ผ่านห้องปฎิบัติการ จนถึงการออกรายงาน ไปสุดท้ายการรวมรวมเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรม ช่วยให้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบย้อนกลับได้

รับประกันความมั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ดี

 • สตาร์ลิมส์ช่วยให้ห้องปฎิบัติการผ่านเกณท์มาตรฐาน ISO 17025, ASCLD-LAB, CALEA and other accreditation standards
 • ทำงานร่วมกับ GSA Schedule 70 Certified provider
 • ลดความผิดพลาดจากการทำงาน ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
 • มีการเชื่อมโยงงานด้านเอกสารตามมาตรฐานคุณภาพการปฎิบัติงานด้วยการควบคุมเวอร์ชั่นเอกสาร
 • สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาเครื่องมือ คุณภาพน้ำยา หรือการตรวจสอบด้านคุณภาพ
 • สามารถใช้ความสามารถของระบบในการเตรียมตัวเพื่อขอมาตรฐานได้ง่ายสะดวกมากขึ้น
 • มีการจดบันทึกทุกๆเหตุการณ์ตั้งแต่สถานที่เกิดเหตุ ทำให้ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนได้

ใช้โมดูลที่คิดว่าเหมาะกับคุณ

สตาร์ลิมส์ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีหลายโมดูลเพื่อให้เหมาะสมสามารถเลือกใช้งานที่ตรงกับความต้องการได้

 • ส่วนห้องปฎิบัติการ: ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนความผิดพลาดจากการลงสถานที่ การลงผลจากเครื่องมือผิดพลาด การแปลผลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณภาพ
 • งานประกันคุณภาพ: สตาร์ลิมส์สอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐาน
 • ส่วนงานจัดเก็บวัตถุพยาน: ตรวจสอบการเบิกจ่าย ติดตามย้อนกลับการนำตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์ วันเวลาที่ต้องส่งคืน ผู้เบิก ผู้ให้เบิกเป็นต้น
 • ส่วนงานสถานที่เกิดเหตุ: เก็บรวมรวมทุกๆรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้การบันทึกแบบออนไลน์ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้