ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรบนโลก

ระบบ LIMS ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยในทั้งด้านการพานิชย์และสิ่งแวดล้อม สตาร์ลิมส์สำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้ตอบสนองความต้องการในเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ และยังคงเกณท์มาตรฐาน โดยการรองรับการทำงานประจำวันซึ่งมีเกณท์ควบคุมมาตรฐานมากมายเป็นตัวกำหนด แต่ด้วยความยืดหยุ่นของสตาร์ลิมส์ทำให้กฎเกณท์ต่างๆกับงานประจำไปด้วยกัยได้เป็นอย่างดี

รับประกันความมั่นใจได้ว่ารองรับเกณท์มาตรฐาน

 • ใช้การกำหนดค่าต่างๆล่วงหน้าตามมาตรฐาน Environmental Protection Agency (EPA) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานระดับนานาชาติ
 • ติดตามและจัดการการรับรองมาตรฐานการทดสอบของนักวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการดำเนินไปตามมาตรฐาน EPA สากล
 • สตาร์ลิมส์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานของคุณรองรับมาตรฐาน ISO 17025, ซึ่งเป็นเกณท์มาตรฐานสำหรับห้องปฎิบัติการคุณภาพ หรือมาตรฐานอื่นๆ เช่น National Environmental Laboratory Accreditation Program (NELAP), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), American Association for Laboratory Cooperation (A2LA เป็นต้น)
 • ติดตามและบริหารจัดการเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของเอกสาร Standard Operating Procedures (SOPs) และกำหนดการส่งต่อเอกสารในหน่วยงานโดยใช้สตาร์ลิมส์โมดูลที่เรียกว่า Scientific Data Management System (SDMS)

รองรับสำหรับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเชิงพานิชย์

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงพานิชย์

 • ลงทะเบียนรับตัวอย่าง โดยใช้จุดรับตัวอย่างโดยใช้ Google Maps ร่วมกับระบบ GPS
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ และสามารถส่งรายงานผลการวิเคราะห์และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
 • รวบรวมจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการด้านธุรกิจ
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการกำหนดค่าต่างๆเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
 • ประเมินและวิเคราะห์รายละเอียดของค่าต่างๆโดยใช้เครื่องมือในสตาร์ลิมส์
 • สามารถขยายขีดความสามารถในการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทดสอบโดยไม่มีขอบเขตจำกัด
 • สามารถนำผลข้อมูลต่างๆมาช่วยในการตัดสินใจซึ่งสามารถนำขึ้นมาแสดงในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators)
 • สามารถช่วยให้การตรวจทานผลการวิเคราะห์อ้างอิงหรือเปรียบเทียบ การไม่ผ่านเกณท์ การตรวจสอบผลโดยเทียบกับมาตรฐานต่างๆที่ตั้งไว้

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมแบบสารธาณะทั่วไป

 • ให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องตรงตามเวลาทั้งภายในองค์กรและเกณท์มาตรฐานต่างๆจากภายนอก เช่นการทดสอบคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยออกไปให้ได้ระดับผ่านเกณท์มาตรฐานเสียก่อน
 • กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่รับตัวอย่างจนถึงออกรายงาน
 • รองรับการออกรายงานผลการวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ และหรือหากต้องมีการต้องเก็บตัวอย่างใหม่