สามารถรายงานผลได้อย่างมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง

ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกันความมั่นใจในการกำหนดคุณสมบัติเกณท์ในการประสบความสำเร็จขององค์กร

สตาร์ลิมส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นโซลูชั่นที่สามารถทำให้คุณได้ใช้ระบบเพื่อเฝ้าติดตามกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตโนมัติ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับระบบอื่นอื่นภายในเช่น ระบบ ERP และระบบ Process Information Management Systems (PIMS) เป็นไปอย่างมีระบบทั้งโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ความรวดเร็วในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี

ขยายการประกันคุณภาพเพื่อความมั่นใจและลดเวลาการทำงาน

 • สตาร์ลิมส์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยหน่วยงานของท่านรองรับขอบเขตอันกว้างขวางของระบบมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆเช่น FDA 21 CFR Part 11 and the EU Annex 11 guidelines, ISO 17025, ISO 13485, ISO 9001, and cGxP
 • ลดขั้นตอนการตรวจสอบการประกันคุณภาพ โดยกำหนดตั้งเกณท์ยอมรับแบบอัตโนมัติให้ระบบช่วยแจ้งเตือนหากมีข้อผิดพลาดเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้
 • สามารถเข้าถึงตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงประวัติของตัวอย่างนั้นๆได้อย่างครบถ้วน
 • ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ รายการวิเคราะห์ หรือโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน
 • สามารถมั่นใจได้ว่าคุณสมบัติของตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ทดสอบได้ถูกจัดเก็บมาอย่างถูกคชต้องตามเกณท์มาตรฐานที่ตั้งไว้
 • บริหารจุดการเก็บตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิจากจุดต่างๆมาจำลองไว้ในระบบ

บริหารจัดการตัวอย่างและกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริหารจัดการวิธีการปฎิบัติ เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างวิเคราะห์ สารคงคลัง ศึกษาการทนทานของตัวยาในเงื่อนไขต่างๆ และกำหนดเป้าหมายในการบริหารว่าจะทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านใด
 • สามารถกำหนดการวิเคราะห์ต่อเนื่องหากมีจุดใดจุดหนึ่งมีความผิดปกติ การเก็บตัวอย่างใหม่ การทำซ้ำ
 • สามารถกำหนดการวางแผนการเก็บตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ ตัวควบคุมคุณภาพ ทั้งจุดเก็บ เกณท์มาตรฐานต่างๆ โดยสามารถกำหนดได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือแม้กระทั่งรายปี
 • สามาถสร้างสูตรการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารจัดการการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์