ใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ซอฟต์แวร์ LIMS ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวโมเลกุล ใช้ในงานวิจัย สตาร์ลิมส์ช่วยรับประกันได้ว่าตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ถูกเก็บรวบรวม จัดการได้อย่างถูกต้องตลอดกระบวนการวิเคราะห์และวิจัย

รับประกันความมั่นใจในกระบวนการคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

  • การบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ คณะกรรมการบอร์ดบริหาร และข้อบังคับในกระบวนการมตรฐานว่าด้วยเรื่องการจัดการเนื้อเยื่อของมนุษย์
  • สตาร์ลิมส์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยหน่วยงานของท่านรองรับขอบเขตอันกว้างขวางของระบบมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆเช่น FDA 21 CFR Part 11 and the EU Annex 11 guidelines, ISO 17025, ISO 13485, ISO 9001, and cGxP
  • รูปแบบและวิธีการต่างที่จะนำใช้ในการกำหนดเพื่อดูรูปแบบกระบวนการทำงานก่อนล่วงหน้า นักวิเคราะห์สามารถดูเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละขั้นตอน ข้อแนะนำต่างๆ บนพื้นฐานการลงข้อมูล การคำนวณ และทรัพยากรที่มีอยู่

จัดเก็บ ติดตาม ศึกษาการจัดการสิ่งส่งตรวจอย่างง่ายดาย

  • ใช้เทมเพลทของการศึกษาที่มีอยู่ในระบบ หรือ สร้างใหม่ หรือจะกำหนดค่าอ้างอิงต่างๆตามหัวข้อที่จะศึกษาได้เอง รวมไปถึงรูปแบบการออกรายงาน
  • สามารถกำหนดสถานที่จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ตามภาชนะที่บรรจุได้โดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ กราฟิกต่างๆ
  • แก้ไขหรือ เพิ่มเติม ข้อมูลของสิ่งส่งตรวจได้ตามความต้องการโดยใช้ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในระบบ
  • นักวิจัยสามารถกำหนดรอบระยะเวลาการครอบครองสิ่งส่งตรวจได้
  • สามารถตรวจติดตามสิ่งส่งตรวจว่ามากที่ใด วันครบกำหนด การคืน และการรับผิดชอบแยกต่างหากกันได้
  • สามารถตรวจติดตามประวัติของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้ลายเซนต์อิเลคโทรนิคส์